ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ No Subscription to your Paradise – Single

I hear no breath, I hear no hope, nor whisper of faith from those who have died for some others privileges, i’ll neither live nor die for your dreams, i’ll make no subscription to your paradise

ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ I will not walk the path of your Dreams / Your Lies
ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ I will not walk the path of your Dreams / Your Lies
ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ I will not walk the path of your Dreams / Your Lies
ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ I will not walk the path of your Dreams / Your Lies
ฉันขอไม่เดินตามเส้นทางฝันของเธอ I will not walk the path of your Dreams / Your Lies

Thai Language Translation: Alexander Oliver

Percussions by Chase at Tank Drum ( www.tankdrum.com) & Andie Handei Kumafaro. Lyrics by Penny Rimbaud. Trumpet by Andie Handei Kumafaro

Artwork by Uncornered Market (www.uncorneredmarket.com)
©℗ 2013 FISHINABOX (All rights reserved)

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *